[ndp_portada]

Achievements

Top Scorers in SSLC

 

Top Scorers in HSC

Year

Name of Student

Total Marks

% of Pass

 

Year

Name of Student

Total Marks

% of Pass

 

 

 

 

 

1998

B. Senthil Manohar

1131

99%

 

 

 

 

 

1999

J. Kannan

1148

100%

2000

S.Sanjai

983/1100

98%

 

2000

R. Rajesh Guptha

1106

97%

2001

V.Jagadish Kumar

894/1100

94%

 

2001

 

 

 

2002

K.Manikandan

1032/1100

 

 

2002

K. Sai Ram

1122

97%

2003

R.Surya

1017/1100

99%

 

2003

N. G. Santhosh

1134

90%

2004

V.Karunaharan

1028/1100

94%

 

2004

K. B. Yuvaraj

1160

92%

2005

Sobuli Karthikeyan

1024/1100

93%

 

2005

R. Ranganathan

1174

94%

2006

J. Jai Santhosh

1044/1100

96%

 

2006

Karthikeyan

1137

95%

2007

D. Yokeshwaran

1031/1100

86%

 

2007

K. R. Manivanan

1113

90%

2008

M. S. Manoj Kumar

474/500

91%

 

2008

M. Pradeep

1160

92%

2009

M. Nithin Varman

474/500

93%

 

2009

B. Anuradha Sibin

1140

86%

2010

B. Senthamil Raja

471/500

94%

 

2010

Karthavya Agarwal

1156

96%

2011

J. Bala Prakash

479/500

96%

 

2011

T. Santhosh

1133

95%

2012

K. Venkatesh

485/500

100%

 

2012

G. Kiran

1143

77%

2013

R. R. Eswar

489/500

100%

 

2013

G. Sandhar

1121

91%

2013

E. Raghul

489/500

 

 

 

 

 

2014

R. Rahul

493/500

99%

 

2014

S. Nihal Ahmed

1161

97%

2015

Shivam Johri

496/500

100%

 

2015

Karthik R

1112

95%

2016

R.Keerthivaasan

492/500

 

 

2016

R.Rahul

1150

95%

2017

V.Shanjay Adithiya

493/500

 

 

2017

Shivamjohri

1188

94%

2017

V.Madhu Balaji

493/500

 

 

 

 

 

2018

R.S.Monishkumar

 

 

 

2018

N.Mathan

1088

92%